fev 17, 2020 09:17 Asia/Tehran
  • Feysbuki çı İroni Tolışi Rədio səhifəş dəbastə.

Amerkə Feysbuk şirkəti de pesoxtə bıə əmniyəti iddio çı İroni Tolışi Rədio(@Parstodaytaleshi) səhifəş dəbastə.

Bə Tolışi Rədio raporti əsos, dəvardə haftəku çı Amerkə Feysbuk şirkəti bexəbə iyən de bə əmniyət prinsipon rioyət nıkarde vavunə çı İroni Tolışi Rədio(@Parstodaytaleshi) səhifəş dəbastə.

Amerkə Feysbuk şirkəti vığandə bıə mesaji i baxşədə ğeyd bıə: “ƏMƏ ŞIMƏ SƏHİFƏ DƏBASTE SƏBƏBİ BARƏDƏ ÇIMİKU VEY İZAH DOE İCOZƏMON Nİ”.

Dəvardə haftəonku İroni mədəni təşkilaton iyən şəxson Feysbuk, Tvitter iyən İnistagram səhifəonku veyni Amerkə tərəfo dəbastə bıə holədəy.

Sosiyal şəbəkəonədə ım səhifəon dınyo imperyalizm siyasət-cinoyəton barədə de umum iştimaiyəti oğo karde məşğul bin.

Amerkə şəhid #Ğasim_Suleymani terrori bəpeşt, İroni Tolışi Rədio çı Vaşinqtoni ım xəbisə cinoyəti barədə veyə mehtəvo iyən mətləbon muntəşir kardedə be ki, de Rədio Feysbuki(@Parstodaytaleshi) dəbaste Amerkə bəştə zənni əsos dılış heste çı cəmaəti oğoəti vəy bıqəto.

İroni Rəşt şəhri Tolışi Rədio tojə Feysbuk səhifə bı nezonədə oj və çəy barədə məlumat doey bəbe.

 

təğ

komment