fev 17, 2020 13:41 Asia/Tehran
  • Ostoro aqrar - sənaye mudir bırz əkaştonku tələbış karde ki de voşi ovi iyən bırzi tumi zəminə hozzı kardey xoto zımıstonə şum kardey rəyrə binokon.

İrəc Şiyarkar bəyonış ka inki, ta bə ısət 18 faiz 3 həzo 200 hektar bicoriku şum jı bəy qıləy holədə ki, dəvardə soroi ın zəmonədə 30 faiz bırz kaştə zəminonku şum jə bəbı və va iyən voşi voe xoto şum jəe bə dumo eqıni

Ostoro aqrar - sənaye mudir bırz əkaştonku tələbış karde ki de voşi ovi iyən bırzi tumi zəminə hozzı kardey xoto zımıstonə şum kardey rəyrə binokon.

İrəc Şiyarkar bəyonış ka inki, ta bə ısət 18 faiz 3 həzo 200 hektar bicoriku şum jı bəy qıləy holədə ki, dəvardə soroi ın zəmonədə 30 faiz bırz kaştə zəminonku şum jə bəbı və va iyən  voşi voe xoto şum jəe bə dumo eqıni.

Əv bəyonış ka inki, 2 həzo 326 ton mıxtəli kimiyaviyə kubrə ostoro fermeron miyono baxş karde təçkil bəy.

 

təğ

komment