mar 29, 2020 13:18 Asia/Tehran
  • İmom Huseyn(ə)-i miladi mınosibəti xoto Masal Tolışə şəhrədə 800 qılə xorək bastə baxş be

İmom Huseyn(ə)-i milad iyən Pasdar ruji mınosibəti xoto Masal şəhr və Şanderməni baxşədə 800 qılə xorək bastəon baxş be

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Masal tolışə şəhri fərmondə 700 qılə xorək bastəş 98 minə sori oxonə çoşanbə ihtiyoc bıə kəson miyono baxş be və zinə həm 800 qılə co qılə xorək bastəon Masal və Şandermən şəhronədə baxş be.

In bastəon de masal baxşi Sepah təloş iyən Masal şəhristani səfərbər qrupon vositə qırdə be və ın şəhrestani ehtiyoc bıə kəson miyono bexş be

təğ

komment