iyun 03, 2020 11:42 Asia/Tehran
  • İmom Xomeyni(r) rehləti sorə qardışədə Qilonıjon əzodorəti

İmom Xomeyni(r) rehləti sorə qardışədə mərosim Qilon ostani şəhronədə bərpo be

İmom Xomeyni(r) rehləti sorə qardışədə mərosim Qilon ostani həmmə şəhron məxsusən Tolışə şəhronədə bərpo be.

In rujədə millət de əzodorəti dastəon bərpo karde bo İron İslami İnqilabi təsisəkə əzodorəti kardışone.

təğ

komment