Nov 30, 2020 10:05 Asia/Tehran
  • Tolışon Çoka fitbol komanda məşğçi(verdədə) çı komanda hidayətiku bə kəno noə be.

Tolışon Çoka fitbol komanda məşğçi(verdədə) çı komanda hidayətiku bə kəno noə be.

Tolışon Çoka fitbol komanda məşğçi(verdədə) çı komanda hidayətiku bə kəno noə be.

Bə Qilan ostani telerədyo aqentəti xəbon əsosi  Qilan ostani 2 qılə zumandə komanda musabığə yəni  Ənzəli Mələvan və Tolışi Çoka komandaon hənəki bəpeştə və Çoka məğlub be bəpeştə Çoka komanda malik Arəş Riyazməndı ğərolədə ım məşğçi Çoka komana hidayətiku bə kəno noə be.

 

 

Tags