Jan 13, 2021 14:19 Asia/Tehran
  • Moy əqəton bə dıyo şe bəznen.

Dıyo vəziyyət desbə haftə oxo orome.

Moy əqəton bə dıyo şe bəznen.

Dıyo vəziyyət desbə haftə oxo orome.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani həvosot idarə rəis  Muhəmməd Dadrəs votışe: Kaspi dıyo desbə haftə oxo 10 desbə 70 santimetrə ləpəonədə deyovonəti iyən moy qəteyu çokə şərayetış heste.

 

Tags