Jan 14, 2021 13:09 Asia/Tehran
  • Qilan ostanədə ekoturizm istirahət mərkəzon 100 faizə inkişafış bə.

Imsor Qilani ostanədə mincumlə tolışə şəhron və dionədə ekoturizm istirahət mərkəzon icod karde 100 faizə inkişafış bə.

Imsor Qilani ostanədə mincumlə tolışə şəhron və dionədə ekoturizm istirahət mərkəzon icod karde 100 faizə inkişafış bə.

Bə  Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi  Qilan ostani mədəniyə erson, turizm və nəcimə sənaye  idarədə bıə turizm baxşi muavini votışe: ımsornə sori əvvəliku desbə ısət 52 qılə istirahət mərkəzonku bəhrə barde sənədon doə bən ki dəvardə sori həminə zəmani muğayisədə 100 faizə inkişafış bə.

 

Tags