Jan 22, 2021 13:31 Asia/Tehran
  • Həşi və eyne holədə dəbiyə həvo 4 ruj bə Qilanıjon mehmone

Həşi və eyne holədə dəbiyə həvo 4 ruj bə Qilanıjon mehmone

Həşi və eyne holədə dəbiyə həvo 4 ruj bə Qilanıjon mehmone

Bə vəy omə 4 rujədə sıbə vaxton dəbiyə həvo eyne holədə bə şəvnə jıqo həvo muşahidə karde  həmzəman bə rujnə həvo qam be Qilan ostani həvosote.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilani həvosoti idarə mudiri elanış kardə Qilani osmon ım mıddətdə sof və tikəy avə eyne holədə bəzi vıronədə həvo 10 dərəcə  sıfrisə beji bəbe.

 Muhəmməd Dadrəs votışe: dəvardə 24 saatdə Tolışi Əsbəvoni Əsalem(Əslumı) qıyədə  9 dərəcə sıfrisə beji Qilani ostanədə həmməysə sardə vırə bə.

 

 

Tags