Jan 26, 2021 23:52 Asia/Tehran
  • Çukaye Talışi oxonə hənəki nəticə.

İroni futbol liqa 1-ə diviziya hənəkon 11 minnə haftə mısobiğə dəvomədə Çukaye Talış dəboxtışe.

Bə İroni Tolışi Rədio raporti əsos, İroni Futbol 1-ə divizia liqa rəğabəton 11 minnə haftə mısobiğəonədə de təəsufi Tolışə məntəğə nımoyəndə Çuka, Sveh şəri Xuşe Təlaii nomo kamanda vədə 2 bə 1 dəboxte.

Im hənək Tehroni Kareqəran(fəhləon) nomo stationədə əncom bıə.

Çukaye Talış ısət de 9 emtiyozi kəsb karde İroni Futbol 1-ə divizia liqa reytinqədə 16-ə vırədəy.