Jan 27, 2021 14:05 Asia/Tehran
  • De Həzrət Ummul-Bənin(s) vəfoti sorəqardışi mınosibəti təsliyət.

De Həzrət Ummul-Bənin(s) vəfoti sorəqardışi mınosibəti təsliyət.

Fatimə binte Hezzam de ummubənin məşhur bə şəxsiyyət Əmirəlmuminin Həzrət Əli ibne Əbitaleb(ə) həyat həmro və şiəyon tono ehtıromış bıə şəxsiyyəte.

əv Həzrət Əbbas(ə) iyən 3 qılə zoə de Əbdullah,Cəfər və Osman nomon inə bə ki ha 4 nəfər Aşura ruji bə şəhodət rəsən.

De həminə mınosibəti bə İroni təğvimi əsosi ımruj bə ğəhrəmanə şəhidon inon və həyat həmroon ehtırom karde iyən əvoni osə ğande ruje  və tolışə şəhron və dionədə jıqo mərasimon bərpo bedən.

 

 

Tags