Mar 01, 2021 13:51 Asia/Tehran
  • Qilan iyən tolışə məntəğon şəhron və dion sard və vaə həvo bəbe.

Qilan iyən tolışə məntəğon şəhron və dion sard və vaə həvo bəbe.

Qilan iyən tolışə məntəğon şəhron və dion sard və vaə həvo bəbe.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi  həvosot ımrujnə rujiku qədə qədə sard bəbe jin dastədə həvo sard və qıyədə va bome.

 

Tags