Mar 03, 2021 13:47 Asia/Tehran
  • Qilan ostan mincumlə tolışə şəhron və dionədə ijən kuluk( voş) bəvoəy.

Qilan ostan mincumlə tolışə şəhron və dionədə ijən kuluk( voş) bəvoəy.

Qilan ostan mincumlə tolışə şəhron və dionədə ijən kuluk( voş) bəvoəy.

I rujə həşiyə həvo bəpeştə Qilan ostani həvosot ımşanqonəku ijən voş bəbe.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani həvosot idarə elanış kardə Qilanı həvosoti şərayet ımruj avə ve beədə sard bəbe iyən bə voşə həvo şohid bəbemon.

Muhəmməd Dadrəs  əlavəş karde cumə ruji voş jin dastədə şiddətin bəbe.

əv əlavəş karde Qilan ostani həvosot desbə ımruj əsrə vaxti jin dastədə 5 dərəcə və bandonədə 12 santiqrad ve bəbe əmmo məğrib qədə qədə həvosot sard bəbe.

 

Tags