Mar 04, 2021 14:25 Asia/Tehran
  • Qilan ostani həvosot desbə maştə sard iyən voşinə həvo bəbe.

Qilan ostani həvosot desbə maştə sard iyən voşinə həvo bəbe.

Qilan ostani həvosot desbə maştə sard iyən voşinə həvo bəbe.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilani həvosot idarə mudiri votəşe:Qilan ostani osmon  avə iyən voşış bəbe jin dastədə kuluk və ımruj əsrə vaxtiku bandonədə  va bəvoə.

 

Tags