Mar 05, 2021 14:56 Asia/Tehran
  • Qeneral mayor Dehğan bə Tolış təşkil doə səfər.

İroni mudafiə sənaye koonədə həmmə ğıvvon əzəmətinə fərmondə məsləhətçi Tolış şəhrstani qıləy cəmi vindımonədə votışe: milləti problemon həl karde iyən bəvon komək kardeyu bə meydon ğədəmım noə.

İroni mudafiə sənaye koonədə həmmə ğıvvon əzəmətinə fərmondə məsləhətçi Tolış şəhrstani qıləy cəmi vindımonədə votışe: milləti problemon həl karde iyən bəvon komək kardeyu bə meydon ğədəmım noə.

Bə Qilani telerədyo aqentəi xəbon əsosi qeneral mayor Huseyn Dehğan bə Qilan ıştə səfəri 2 minnə rujədə bə Tolış səfərış kardə və Kərqanrud baxşədə de Lisarı şəhrvandon vindımonış dəvoniyə.

 

 

Tags