Apr 18, 2021 11:55 Asia/Tehran
  • Bina milliyə planədə Masal şəhrstanədə 200 qılə bina soxtə bəbe.

Bə Qilan ostani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Masal şəhrstani islamiyə inğilabi bina təşkilati rəisi votışe: bina milliyə planədə Masal şəhriyu 200 qılə bina soxte Qilan ostani islamiyə inğilabi bina təşkilati bərnamədə ğərorış qətə.

Bina milliyə planədə Masal şəhrstanədə 200 qılə bina soxtə bəbe.

Bə Qilan ostani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Masal şəhrstani islamiyə inğilabi bina təşkilati rəisi votışe: bina milliyə planədə Masal şəhriyu 200 qılə bina soxte Qilan ostani islamiyə inğilabi bina təşkilati bərnamədə ğərorış qətə.

Sed Huseyn Muhəmmədi votışe:  nomon ğeyd karde və zərfiyəti komil karde mərhələdə hestimon və əlavəş karde desbə ısət 40 nəfər bina seyu ıştə nomonışon ğeyd kardə ki 1400 minnə sori, zərfiyəti komil be bəpeştə binaon soxte əməliyati təşkil bəkamon.

 

Tags