Jul 26, 2021 22:27 Asia/Tehran
  • De şeyx Səfiəddin Ərdəbili  əziz qəte ruji mınosibəti

De şeyx Səfiəddin Ərdəbili əziz qəte ruji mınosibəti(mordad manqi 4 nə ruj)

Mordad manqi 4 nə ruj (iyoli 26) İron İslam Respublika təğvimədə Şeyx Səfiəddin Ərdəbili yol(əziz) qəte  ruj nom noə bə.

Şeyx Səfiəddin Ərdəbili beynəlxalğə məcmuə  diğğət bıdən.

Im məcmoə hicri ğəməri 735 nə sorədə bıə məşhurə arif Şeyx Səfiəddin Ərdəbili nomədəy və çəy zoə Sədrəddin Musa dasədə soxtə bə.

Şeyx Səfiəddin Ərdəbili ğəvi beynəlxalğə məcmoə Ardəvilədə yolon və şeyxon ğəv iyən dini və ibadiyə vırankoy.

Im məcmoə Şeyx Səfi ğəv ya həmon Əllah-Əllah qınbəz, Çinixanə bina, Darulhifazı talar, Darulhədis, boği so(həit) Şəhidqah və çan qıləy mozeyku iborəte.

Şeyx Səfiəddin Ərdəbili  beynəlxalğə məcmoə bənə İroni 11 minnə tarixi-mədəniyə əsər 2010 nə sori avqostə manqi UNESCO tarixi və mədəni beynəlxalğə əsəron siyahiədə ğeyd bə.

Şeyx Səfiəddin Ərdəbili beynəlxalğə məzhəbiyə məcmoə İroni mədəni və memariyə erjinə simvole və İroni şimal ğərb Ardəvil ostani mədəni və tarixiyə turizmı muhimmə zərfiyətonku qıleniye.

 

Tags