Jul 27, 2021 09:43 Asia/Tehran
  • Qilan ostanədə həvo 5 desbə 10 dərəcə  kam bəbe.

Qilan ostanədə həvo 5 desbə 10 dərəcə kam bəbe.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani həvosot idarə rəisi votışe: ımşanqonə şəvi sardonə həvo bə Qilan daxil beədə  ım ostani qamə həvoku 5 desbə 10 dərəcə kam bəbe və tosə 5 şanbə ruji bə voş iyən ovəyz və avəhu şohid bəbemon.

ım mıddətdə dıyo ləpə barzi bə 3 metrə bərəse və dıyo moyəvonətiyu çok nibəbe.

Tags