Sep 14, 2021 13:57 Asia/Tehran
  • Şəhrivərə manqi oxonə rujonədə Qilan ostani bə dıl nıştə həşi.

Şəhrivərə manqi oxonə rujonədə Qilan ostani bə dıl nıştə həşi.

Şəhrivərə manqi oxonə rujonədə Qilan ostani bə dıl nıştə həşi.

Qilan mincumlə Tolışə məholon ım həvosot desbə 5 şanbə dəvomış heste.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani həvosot idarə mudir Muhəmməd Dadrəs votışe: Qilan ostani həvosot sofe və tıkəy avəş heste və bəzi saatonədə  oromə vo qınedə.

Dadrəs əlovəş karde Qilani  həvo desbə 5 şanbə bə 31 dərəcə bərəse.

 

 

Tags