Sep 16, 2021 14:45 Asia/Tehran
  • Qilan ostan mincumlə Tolışə məntəğonədə bırzi tele(ğızılə) huşə deve bə oxo rəsə.

Qilan ostan mincumlə Tolışə məntəğonədə bırzi tele(ğızılə) huşə deve bə oxo rəsə.

Qilan ostan mincumlə Tolışə məntəğonədə bırzi tele(ğızılə) huşə deve bə oxo rəsə.

Qilan ostanədə 1 milyon ton şartuk(şaltok) de 25 həzo milyard tımən erji bə dast omə.

Qilan ostani di təsərrufati idarədə beməyon  keyfiyətin kardeyu bıə mərkəzi muavin sed Əli Musəvi əlovəş karde çı miğdar şaltokiku 700 həzo ton sıpiyə bırz istihsal bəbe.

 

Tags