Sep 19, 2021 14:33 Asia/Tehran
  • Qilan ostanədə tovıstoni oxonə rujonədə bə dıl ənıştə həşi.

Qilani həvosot desbə 3 şanbə ruji jıqo bəmande.

Qilan ostanədə tovıstoni oxonə rujonədə bə dıl ənıştə həşi.

Qilani həvosot desbə 3 şanbə ruji jıqo bəmande.

Kaspi dıyo ləpə barzi 10 desbə 50 santimetr bəbe dıyo desbə 3 şanbə əsrə vaxti dıyo fəaliyyətonru çok bəbe.

 

Tags