Sep 21, 2021 13:19 Asia/Tehran
  • Tolış şəhrstanədə 50 qılə bina soxte təşkil bə.

Im 50 qılə bina Tolış şəhrstanədə ehtiyoc bə ailəonru soxtə bəbe.

Tolış şəhrstanədə 50 qılə bina soxte təşkil bə.

Im 50 qılə bina Tolış şəhrstanədə ehtiyoc bə ailəonru soxtə bəbe.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilan ostani mərhum imom Xomeyni imdodiyə komitə mudiri işarəş kardə Qilan ostanədə ehtiyoc bə ailəonru 100 qılə bina soxte nəzədə qətə bə  ki  50 qılə Tolış şəhrstanədə əncom bəbe.

Əbbas Əhrabi votışe6 kə soxte ailə çokə şərayetdə jimon dəvoneyu çı imdodiyə komitə muhimmə fikronkuy ki ehtiyocışon bə ailəonru əncom bedə.

 

Tags