Sep 25, 2021 15:11 Asia/Tehran
  • Pozə fəsli 1 minnə voş Qilan ostanədə.

Voş zinə şanqonəku Qilan mincumlə tolışə məholonədə bino bə və desbə 1 şanbə ruji dəvoməş heste.

Pozə fəsli 1 minnə voş Qilan ostanədə.

Voş zinə şanqonəku Qilan mincumlə tolışə məholonədə bino bə və desbə 1 şanbə ruji dəvoməş heste.

Qilan ostani həvo 5 desbə 10 dərəcə beji ebəqıne.

Dəvardə 24 saatdə  Tolışı Əsbə honi(Asbə huni) de 12 dərəcə həmməysə sardonə həvosotış bə və Lənqərod de 30 dərəcə Qilan ostani qamə şəhr bə.

 

Tags