Oct 10, 2021 13:59 Asia/Tehran
  • Pozə fəsli 1 minnə manqədə Qilan ostani əvəsorə həvo.

Qilan ostani həvosot desbə haftə oxo tədricən kam bəbe.

Pozə fəsli 1 minnə manqədə Qilan ostani əvəsorə həvo.

Qilan ostani həvosot desbə haftə oxo tədricən kam bəbe.

Qilan ostani həvosot idarə mudir Muhəmməd Dadrəs əlovəş karde hərçand Qilani bəzi şəhronədə pərakəndə voş dəvomış heste əmmo tədricən avəku kam bəbe .

əv əlovəş karde dəvardə 24 saatdə  Məncil de 21 dərəcə  ım ostani qamə şəhr və Əsbəvoni(əsolımı tolışə bandədə bıə di) həmməysə sardə vırə bə.

 

Tags