Oct 17, 2021 13:48 Asia/Tehran
  • Qilani həvosot bə vəy omə 48 saatdə əvəz əbı ni.

Bə həvosot idarə koəzıni votəyon əsosi 3 şanbə rujnəku voşə həvo bə Qilan mincumlə tolışə məntəğon daxil bəbe.

Qilani həvosot bə vəy omə 48 saatdə əvəz əbı ni.

Bə həvosot idarə koəzıni votəyon əsosi 3 şanbə rujnəku voşə həvo bə Qilan mincumlə tolışə məntəğon daxil bəbe.

Həvosoti eksperti əlovəş karde 4 şanbə və 5 şanbə bə voşi şiddət əlovə bəbe.

Dəvardə 24 saatdə Masulə de 9 dərəcə həmməysə sardonə vırə və Deyləman de 27 dərəcə Qilan ostani həmməysə qamə vırə bə.

 

Tags