Oct 19, 2021 08:16 Asia/Tehran

Qilonədə koronavirusi peyvəndi jəe miğdor 12 faiz çı İroni miyonə reytinqiku veye.

Bə İRİB raporti əsos, Qiloni tib elmon universiti statestikaon nışo doydə ki Qilonədə koronavirusi vaksinasiya İroni muğaisədə vey çoke vəziyətədəy iyən 12 faiz kişvəri miyonə reytinqiku veye.

Im miyonədə Qiloni şoqirdon həm anti korona vaksinasiya kərvoniku diyəro nımandən.

Təğribən 86 faiz çı Qiloni şoqirdon tosə bə ısət koronavirusi vədə vaksinasiya bıən.

Tojədən Qilonədə 250 qılə mərkəz iyən Rəştədə 58 qılə mərkəz anti Korona vaksinasiyaro ixtisos doə bəy.