Nov 23, 2021 09:20 Asia/Tehran

14 həzo tonikuvey kivi Ostoro portiku bə hamsuyə kişvəron sadir bıə.

Bə Qiloni Tele-Radio raporti əsos, Qiloni ditəsərrufat idorə təşkiloti rəis ın xəbə elanış karde və votışe: de ostani boğonku kivi çıniye həmzəman ın məhsuli ixracat və sadir karde həm təğribən 20 ruj bəbe ki bino bıə.

Məsud Əlmasi bə xaric sadir bıə kivionku 50 faizi çı Qiloni boğəvonon məhsuli bə hisobış varde iyən izofəş karde: Qilonıjə boğəvonon de ın erjinə məhsuli ixracati vositə tosə bə ısət 15 həzo dollar valyuta bəromə kəsb kardəşone.

Qiloni ditəsərrufat idorə təşkiloti rəis  Azərbaycan Respublika iyən Rusiyə kişvəronış çı Qiloni kivion əsli və muhimmə vujur bə hisob varde.

Məsud Əlmasi Qilonədə kivi boğonış 6 həzo 214 hiktor bəyon iyən proqonozış karde ki ostani boğəvonon ımsor 210 həzo ton kivi de 294 həzo milyord tımən erji bıçınon.

Qiloni kivi boğəvonon tosə dey manqi oxo bə kivi çıniye məşğulin.