Nov 28, 2021 13:46 Asia/Tehran
  • De qemejə həvo Qilan ostani həvosot qam bəbe.

Bə Qilan ostani həvosot idarə koəzıni votəyon əsosi tosə 4 şanbə ruji həvosot 15 dərəcə qam bəbe.

De qemejə həvo Qilan ostani həvosot qam bəbe.

Bə Qilan ostani həvosot idarə koəzıni votəyon əsosi tosə 4 şanbə ruji həvosot 15 dərəcə qam bəbe.

Şəhrvandonku tələb bə vişədə otəş bəvoş nıkən.

 

 

Tags