Dec 02, 2021 12:58 Asia/Tehran
  • Zımostonə  həvosot bə Qilan rəsə.

Qilan iyən Tolışə məntəğon həvosot sardə həvo daxil beədə 10 desbə 15 dərəcə sardon bəbe.

Zımsonə həvosot bə Qilan rəsə.

Qilan iyən Tolışə məntəğon həvosot sardə həvo daxil beədə 10 desbə 15 dərəcə sardon bəbe.

Qilani həvosot idarə rəis Muhəmməd Dadrəs əlovəş karde jindastədə voş və bandonədə va bəvoə.

Dıyo ım mıddətdə moy qəte iyən kəştion hərəkət kardeyu çok ni.

 

Tags