Dec 02, 2021 13:00 Asia/Tehran

De Mirza Kuçikxan Cənqəli əziz qəte ruji mınosibəti Tolışə şer(Tolışə şair Sədullah Suleymanpurı şer də çəy ıştən qamə sədo)

Tags