Dec 05, 2021 14:08 Asia/Tehran
  • Qilani həvosot desbə haftə oxo çok bəmande.

Qilani həvosot idarə ekspert Səmanə Neqah votışe jıqo proqonoz bedə desbə haftə oxo həvosot 10 desbə 12 dərəcə qam bıbo.

Qilani həvosot desbə haftə oxo çok bəmande.

Qilani həvosot idarə ekspert Səmanə Neqah votışe jıqo proqonoz bedə desbə haftə oxo həvosot 10 desbə 12 dərəcə qam bıbo.

əv əlovəş karde dıyo desbə haftə oxo deyo fəaliyyətonru çoke.

 

 

 

 

 

 

Tags