Jan 15, 2022 14:23 Asia/Tehran
  • Əsalem(əslom) bə Xəlxalı ro ki, kulok iyən şiddətinə va xoto bastə bə be ,ımruj sıb oj bə.

Əsalem(əslom) bə Xəlxalı ro ki, kulok iyən şiddətinə va xoto bastə bə be ,ımruj sıb oj bə.

Əsalem(əslom) bə Xəlxalı ro ki kulok iyən şiddətinə va xoto bastə bə be ımruj sıb oj bə.

Bə Qilani telerədyo aqentəti xəbon əsosi Qilani  ro polisi rəis votəşe:ım roədə veyə va iyən koləki xoto fəğət zəroriyə koşon bıə kəson çı royku dəvardon.

 

Tags