Jun 21, 2022 13:56 Asia/Tehran

Əv çandə soron çimi bə nav bə tolışə hınə soybon iyən musiği ostadon xıdmət ərəsi və çəvon hınəmandəti əkəşi. Bıjiyon çəmə ğeyrətmandə tolışə balan. Şəhriyarə bıvə çəy xanımə kinə kənoədə muşahidə kardən. Tolışi rədyo saytədə tojə noə filmon həminə əzizə bıvə kəşə bə filmonin ki çəmə extiyorədə noəşe.

Əv çandə soron çimi bə nav bə tolışə hınə soybon iyən musiği ostadon xıdmət ərəsi və çəvon hınəmandəti əkəşi.Bıjiyon çəmə ğeyrətmandə tolışə balan.Şəhriyarə bıvə çəy xanımə kinə kənoədə muşahidə kardən.Tolışi rədyo saytədə tojə noə filmon həminə əzizə bıvə kəşə bə filmonin ki çəmə extiyorədə noəşe.

 

Tags