Sep 26, 2022 14:04 Asia/Tehran
  • Rizvanşəhrədə foto qalereya ojbemon

De Mığəddəsə Mıdofiyə haftə mınosibəti Rizvanşəhrədə foto qalereya ojbe

Bə Rizvanşəhr şəhristani İslomiyə İrşad və mədəni idarə raporti əsos de Mığəddəsə Mıdofiyə haftə mınosibəti de ın şəhristani hınə soybon səfərbər mərkəz və İslomiyə İrşad və mədəniyə idorə təloşi de ın məkəzi rəis iyən fərmondor və məntəğə Sepah fərmondə və çəmi məsul şəxson iştıraki Rizvanşəhrədə foto qalereya ojbe.

Və ın nımoyışqo İ haftə saat 8 ta bə saat 13 bo meyl bıə kəson vindemon kardeyo oje.

Tags