Sep 28, 2022 13:16 Asia/Tehran
  • Bo Masulə nomi dınyo səviyyədə ğeyd kardero Yunesko nımoyəndə təhğiğon

Qilon ostani dasti sənaye və turizm fərhənqi irsi idorə mudir bo Masulə nomi dınyo səviyyədə ğeyd kardero Yunesko nımoyəndə təhğiğonku xəbəş do

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Vəli Cəhani votışe:

Yunesko nımoyəndə Nəimə Əhməd Ben Ğari və çəy ico bıə kəson ım rujiku tosə mehrmanqi 11 minə ruj fərhənqi və torixi nəzəku Masulə barədə təhğiöat bəbe ta ğeymət doeku bə peştə Yunesko təşkilotdə Masulə nomi dınyo səviyyədə ğeyd bıbo.

Tags