Oct 02, 2022 14:58 Asia/Tehran
  • Bə dınyo Yunan Roma dəçıke rəğabəton veteranə qilonıjə dəçkə kəsi vığande

Bə dınyo Yunan Roma dəçke rəğabəton veteranə qilonıjə dəçkə kəsi Mənuçehr Huseyni bə Bolğarıston vığandə be

Qiloniku bə telel rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos: Qilonıjə Yunan Roma dəçkə qətə kəs Mənuçehr Huseyni de kişvəri veteranə milli kamanda bə Bolğarıstoni Varna nomo şəhr şe ta bə İroni təğvimi əsos Mehr manqi 14 minə rujiku dınyo bə pensiyə beşə kəson ğəhrəmaniyə rəğabətonədə iştırak bıkə.

In Qilonıjə bə pensiyə beşə dəçkə qətə kəs mığəddəsə mıdofiyə devrani vetranon koye ki 63 minə sori Xeybər əməliyotdə Məjnun nomo ləpək məntəğədə bə vetranəti dərəcə rəsəy.

Tags