Oct 04, 2022 14:44 Asia/Tehran
  • Ostoro dini tələbə iyən heyəton oxonə iğtişoşon məhkum kardeşone

Ostoro dini Tələbə iyən heyəton iyən Ostoro Sınni və Şiyə Ruhaniyon de qıləy elamiyə sadir kardey kişvərdə oxonə iğtişoşon məhkum kardeşone

Ib bəyoniyə ki, ım ruj İrna jurnalisti ixtiyorədə ğərorış qəte oməy:

Hadisəyi ki, çandə vaxt çimi bə nav əncom be və sosyal kanalonədə problemış icod ka, harçənd məsul şəxson məxsusə surət'də çəy dəvomışon qəte əmo bo millət və camiə əmniyəti telə hadisəonış icod ka. və ın hadisə Ostoro dini tələbə iyən heyəton tərəfo məhkum be

Tags