sen 05, 2019 11:19 Asia/Tehran
  • Yəmənı Ənsarullah hərəkati yoli bə İ bə Ərəbon əmirətion çəşnavi.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati yoli elanış karde İ bə Ərəbon Əmirətion təcavuzon dəvom və bə Yəmənı zid canqədə iştirak karde çəyru ve xətoə şərayet icod bəkay və Əbozəbi bəpe ıştə hərəkəton məsuliyəti bə qi bıqəto.

Bə Yəmənı Ənsarullah hərəkati məlumatərosnə mərkəzi ımrujnə xəbon əsosi Əbdulməlik Əlhosi bə İ bə Ərəbon Əmirətion sifarışış kardə Yəmənıku bə domo okıreədə sədağətış bıbo çunki vəziyyət Əbuzəbiədə məxsusən ixtisadiyə baxşədə çok ni.

İ bə ərəbon əmirətion Səudiyə təcavuzkarə koalisiya əsosə uzve ki desbə ısət bə Yəmənı milləti zid veyə cinayətonış əncom doə.

İ bə Ərəbon əmirətion bı rujonədə elanış kardə Yəmənı məmləkətdə ıştə hərbiyə ğıvvə ədədış kam kardə.

təğ

komment