15 Sentyabr 2019, 11:40
  • İşğalqərə sioniston ğandə qullə nəticədə 46 qılə Fələstinıj yarəjə bedən.

İşğaliyə ğudsədə sionistə hərbion de Fələstinıjə şəhrvandon daveədə çandə 10 nəfər Fələstinıj yarəjə bedən.

Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Fələstiniyə mediyaon elanışon kardə zinə əsrə vaxti sionist rejimi hərbion bə işğaliyə ğudsı şərğ  Əl-Eizariyə mikrorəyoni zid hucumədə 46 qılə fələstinıj yarəjə bedən.

Fələstinı helale əhmər imdodiyə ğıvvə həm elanış kardə Fələstinıjə şəhrvandon sionist rejimi hərbion ğandə qullə ya çəvon tərəfo ğandə bə qazon nəticədə yarəjə və ya bə təse vəziyyət eqıniyən.

təğ

komment