16 Sentyabr 2019, 10:48
  • sionist rejimi hərbion dastədə 6 qılə Fələstinıj dastqir bən.

sionist rejimi hərbion bə İordan ru ğərbiyə məntəğon iyən işğaliyə Ğuds hucum bardeədə 6 qılə fələstinıji dastqir kardən.

Bə Suriyə rəsmiyə aqentəti SANA xəbon əsosi Fələstiniyə xəbəriyə mənbəon elanışon kardə sionist rejimi hərbion zinə bə işğaliyə Ğudsı şəhron və dion iyən İordan ru ğərbiyə baxşədə bə Tolkərm təşkil doə hucumonədə ım 6 qılə Fələstinıji dastqir kardən.

sioniston bəştə təcavuzkarə hədəfon rəseyu ha ruj bə Fələstinı mıxtəlif məntəğon hucum bardən və de pesoxtə bə bəhonəon Fələstinıjon dastqir kardən.

hal hazırədə təğribən 6 həzo Fələstinıj bevəcə şərayetədə sionist rejimi zindononədə həbsin.

təğ

komment