22 Sentyabr 2019, 08:54
  • İroni voleybol milli kamanda de zumandəti Asiaədə ğəhrəman be.

İroni voleybol milli kamanda de zumandəti Avstraliya məğlub karde bəpeşt Asiaədə ğəhrəman be.

İroni volibol milli kamanda zinə Asiyə ğəhrəmanəti çempionati oxonə mısobiğədə 3 bə 0 de zumandəti Avstraliya məğlubış karde iyən 3-ə kərə Asiyaədə ğəhrəman be.

Im dıvrə hənəkonədə ki İron çəy mizban be Yaponiya 2-ə iyən Cənubi Koreyə 3-ə vırə kəsb kardeşone.

İroni prezdent Həsən Ruhani de mesaji vositə Həminə xoşə muvəffəğiyəti bə İroni volibol milli kamanda uzvon, mırəbbion iyən koəkəyon təbik votşe ki jığo dıştə səbarzətion İroni varzış karnamədə co qılə fəxrinə səhifə ofəyeşone.

təğ

komment