okt 13, 2019 09:37 Asia/Tehran
  • Amerkə vıjə ğıvvon bə Ərəbıston vığandeyu Məlik Səlmanı roziyəti

VAS nomo bıə Səudiyə Ərəbıstoni rəsmiyə aqentəti şanbə şəvi çı məmləkəti podşo Səlman Bin Əbduləziz,Amerkə tojə hərbiyə kadron və təchizaton.Ərəbıstonədə  vırə kardeyu roziyəti doeku xəbəş doə.

VAS nomo bıə Səudiyə Ərəbıstoni rəsmiyə aqentəti şanbə şəvi çı məmləkəti podşo Səlman Bin Əbduləziz,Amerkə tojə hərbiyə kadron və təchizaton.Ərəbıstonədə  vırə kardeyu roziyəti doeku xəbəş doə.

Bə Əl Aləm xəbon əsosi Ərəbıstonı rəsmiyə aqentəti iddaş kardə ım roziyəti 2 qılə məmləkəti zumand və stratejikə rabiton cəhətdəy.

Amerkə mudafiyə vəzorətxonə Pentaqon cumə ruji qıləy bəyonotdə veyə hərbiyə kadron və təchizaton bə Ərəbıston vığandeku xəbəş doə.

Pentaqon ım bəyonotdə elanış kardə Amerkə 3 həzo tojə ğıvvə iyən 2 qılə Patriyot rəket sistem və ilə TAD rəket sistem Ərəbıstonədə vırə bə vırə bəkay.

Amerkə prezdent Donald Tramp nako elanış kardə be Ərəbıston roziyətiş doə ım məmləkətiyu har qılə əməli xərci bədoy.

 

təğ

komment