okt 19, 2019 13:12 Asia/Tehran
  • İordan ru ğərbiyə sahilədə Fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Fələstiniyə mediyaon zinə şanqo İordan ru ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə qıləy Fələstinıjə cıvoni şəhodətiku xəbəşod doə.

Fələstiniyə mediyaon zinə şanqo İordan ru ğərbiyə sahilədə sionist rejimi hərbion ğandə qullə nəticədə qıləy Fələstinıjə cıvoni şəhodətiku xəbəşod doə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi sionist rejimi hərbion ım Fələstinıjə cıvoni de ım bəhonə ki qoya de sardə silah İordan ru ğərbiyə sahil Tolkərmı cənub hissədə əməliyati icra karde niyyətdə bə de qullə bə şəhodət rosnedən.

Desbə ısət çı Fələstinıjə şəhidi nom məlum ni.

 

təğ

komment