okt 20, 2019 10:49 Asia/Tehran
  • Suriyə silahinə ğıvvon bə Həsəkə ostani Ğəsre Yəlda daxil bə.

Suriyə silahinə ğıvvon zinə bə ım məmləkəti şimal şərğ Həsəkə ostani Ğəsre Yəlda məntəğə daxil bən.

Suriyə silahinə ğıvvon zinə bə ım məmləkəti şimal şərğ Həsəkə ostani Ğəsre Yəlda məntəğə daxil bən.

Bə parstoday xəbon əsosi Suriyə silahinə ğıvvon bə Ğəsre Yəlda məntəğə daxil be ım məmləkəti devlət və Suriyə  kırdon miyonədə bə nakonə sazışi əsosi əncom bə.

Tırkiyə silahinə ğıvvon bə Suriyə şimal hissə hucumon bəpeştə Suriyə demokratik ğıvvon ,ım məmləkəti devlətiku tələbışon karde Suriyə şimaliyə məntəğo kontroli bə dast bıqəton və Tırkiyə hucumon vədə bəvonku muhafizə bıkə.

Bə ım sazışi əsosi Suriyə silahinə ğıvvon ım məmləkəti şimal hissədə həmmə sərhəddiyə məntəğon kontroli bəştə dast bəqəte.

 

komment