okt 21, 2019 20:36 Asia/Tehran
  • Ərbəin Huseyni zairon mislış nıbıə ğəhrəmonəti islam dini ğudrəti nışoş do; 220 həzo nəfər xarıci şəhrvand Şələmçə sərhəddiku bə İrağ varid bıən.

İroni prezident Həsən Ruhani Ərbəin Huseyni zairon əzəmətinə iştiroki bə təğdiri loyiğ zınəş be və qıləy mesaji vositə ım şemoni çı islam dini dışmenon numidi amil zınəş be.

Əv votışe: Ərbəin Huseyni zairon mislış nıbıə ğəhrəmanti bə mısılmonon və islam yolə əzəmətış do.

İroni prezident omidvar mandəy ki ım yolə beynəl xalğ şimon har sor dəvardə sori muğaisə ədə hərorətin bərpo bıbu iyən islam umməti vəhdəti bois bıbu.

Əmmo Şələmçə terminaliku xəbə ome ki ımsor 220 həzo xarıci zair ım sərhəddiku bə İrağ varid bıən ta Ərbəin Huseyni yolə şimonədə iştirok bıkon.

Bə rəsə xəbəon əsos 20 qılə kişvəronku zairon de Şələmçə sərhəd terminali vositə bə İrağ səfər kardəşone ki vey ni Pakistan, Əfğanıstan, Azərbaycan Respublika, Tırkmənistan və Hindıstani zairon bin.

Sistan və Bəloçıstan ostani sərhəd terminaliku həm xəbə ome ki dəvardə sori muğaisə ədə Kərbəlo zairon bə İron varid bey miğdor 72 faiz rost bıə.

təğ

komment