noy 08, 2019 13:07 Asia/Tehran
  • sionist ənıştə mikrorəyonon sakinon bə Ələğsa məçit hucum bardən

Sionistə mikrorəyonon sakinonku çandə sa nəfər bə Ələğsa məçit hucum bardən və bə ım mığəddəsə vırə be ehtıroməti kardən.

Sionistə mikrorəyonon sakinonku çandə sa nəfər bə Ələğsa məçit hucum bardən və bə ım mığəddəsə vırə be ehtıroməti kardən.

Bə Anatoli aqentəti xəbon əsosi sionist ənıştə mikrorəyonon sakinonku zinə bə Ələğsa məçit hucumədə,sionist rejimi hərbion tərəfo həm himoyə bedən.

Eyne holədə sionist rejimi hərbion bə İordan ru ğərbiyə sahiliyə məntəğon hucumədə 11 qılə fələstinıji həm dastqir kardən.

 

 

təğ

komment