noy 26, 2019 13:00 Asia/Tehran
  • sionist rejimi zindonədə bıə əsiri şəhodət

Sionist rejimi zindonədə bıə Fələstinıjə əsir,cismi bevəcə vəziyyəti xoto və bə çəy şərayeti əhəmiyyət nıdoe qorə bə şəhodət rəsə.

Sionist rejimi zindonədə bıə Fələstinıjə əsir,cismi bevəcə vəziyyəti xoto və bə çəy şərayeti əhəmiyyət nıdoe qorə bə şəhodət rəsə.

Bə Fələstinı məlumatərosnə mərkəzi elanon əsosi,Fələstinı əsiron və azadəon koon həxədə məlumat ərosnə mərkəz ımruj elanış ka sionist rejimi zindonon təşkilat,fələstinıjə əsir Sami Əbu Diyak şəhodəti təsdiğ kardə.

36 sorə Fələstinıjə əsir Sami Əbu Diyak ki bə əbədi həbs məhkum bə be ciddiyə xərçənq noxəşətiş hest bı əmmo jıqo vəziyyətdə sionist rejim bə çəy ozod karde rozi nımande və hətta çokə tib xıdmətış həm bəy nırosni.

 

təğ

komment