noy 29, 2019 23:03 Asia/Tehran
  • Bə Əfğanıstan Trampi çəş nıkardə səfər; Amerkə prezident de Əşrəf Ğəni vindemon və muzakirəş karde.

Amerkə prezident qıləy çəş nıkardə səfəri çərçivədə bə Əfğanıstan varid be, Əv de Əfğanıstani prezident votımon karde cərəyonədə de Taleban iddeo bıə sulh muzakirəon bino beyku xəbəş do.

Donald Tramp co tərəf jıqo bəyonış karde ki şəxsən pidəşe Əfğanıstanədə Amerkə hərbion miğdori kam bıkə,Amerkə prezident Donald Trampi səfər bə Əfğanıstan qıləy şərayetədə əncom be ki əv ıştə səfəri de Əfğanıstani rəsmi şəxson həmohənq karde əvəzi əvvəl bə Bəqramədə Amerkə vey yolə hərbi baza şe və Əfğanıstanədə ıştə hərbi iştirokəkə ğıvvonış vinde.

Trampi ım səfər xususi çəy forma Əfğanıstani milli Kanqeres partiya rəis iyən prezident səçıni nımoyəndə Əbdul Lətif Pedrami tərəfo tənğid və bənə malekanə rəftor zınə bəy ki bə Əfğanıstan milli tohin karde mənodəy.

Əv prezident Muhəmməd Əşrəf Ğəniku həm tənğidış karde ki boçi Trampi vindi xoto jıqo tohinon ğəbolış karde və bə Bəqram Beşə.

Pedram votışe: Amerkə prezident de ğəsd niyyəti bə Əfğanıstani rəsmi şəxson iyən millət tohinış karde.

Donald Trampi ım səfər qıləy şərayetədə əncom bıə ki Kabolədə noəmnə şərayet, etıraz aksiya və tepemon dəvom kardedə.

təğ

komment