Jan 19, 2020 11:03 Asia/Tehran

Həzrəte Ayətullah Xamenei Tehroni zinə ruji əzəmətinə bə yod mandə cumə nımoji xutbəş hande.

İroni Yolə Rəhbər bə Amerkə əzəmət Sepah təşkilati zərbə ım kişvəri be abroəkə boiys zınəş be və votışe: ım be abroəkə zərbə de hiç çi əvəzi bekarde əbı ni iyən sanksiaon barədə Amerkə rəsmi şəxson təhdid çəvon məhv bıə etebo onibəqordone.

təğ

komment