Jan 19, 2020 13:49 Asia/Tehran
  • sionist rejim qıləy nuperəsə cıvonış bə əbədi həbs məhkumış karde.

Sionist rejimi hərbiyə apelasiya məhkəmə ım rejimi prokrorəti tələbədə nuperəsə Fələstinıjə cıvon İyhəm Əlsəbah məhkumiyəti ve kardeədə roziyətiş do və əvış və əbədi həbs məhkumış karde.

Sionist rejimi hərbiyə apelasiya məhkəmə ım rejimi prokrorəti tələbədə no perəsə Fələstinıjə cıvon İyhəm Əlsəbah məhkumiyəti ve kardeədə roziyətiş do və əvış və əbədi həbs məhkumış karde.

Bə Məa aqentəti xəbon əsosi Fələstinıjə nuperəsə cıvon zinə şanqonə həkmiku bə nav, bə 35 sor zindon məhkum bə be.

Həminə holədə Fələstiniyə əsiron klobi elanış karde ım nuperəsə Fələstinıjə cıvoni həxədə doə bə zılminə hıkm istisna ni bəlkə qıləy ğaidə(ğanon) bəy ki həmmişə sionist rejimi hərbiyə məhkəməonədə muşahidə bə.

 

komment