fev 02, 2020 13:42 Asia/Tehran
  • sionist rejimi vertəliyoton bə Ğəzzə zid hucumon.

Xəbəriyə mənbəon ımruj sıb sionist rejimi bə Ğəzzə şimal hissə həvoiyə hucumonku xəbəşon do.

Xəbəriyə mənbəon ımruj sıb sionist rejimi bə Ğəzzə şimal hissə həvoiyə hucumonku xəbəşon do.

Bə İRNA xəbon əsosi xəbəriyə mənbəon elanışon karde sionist rejimi hərbiyə vertəliyoton çandə kərə Ğəzzə şimal hissədə Beyt Lahiya məntəğəşon hədəf qətə.

4 şanbə və dəvardə cumə ruji həm sionist rejim bə Ğəzzə mərkəz və cənub hissə həvoiyə hucumış təşkil do.

 

 

təğ

komment